Programul slujbelor

Iulie

20/07 Sf Ilie

8.30 Utrenia si Acatist

10.00 Sfânta Liturghie

25/07 Duminica

8.30 Utrenia si Acatist

10.00 Sfânta Liturghie

August

01/08 Duminica

8.30 Utrenia si Acatist

10.00 Sfânta Liturghie

12.30 Sf Maslu

06/08 Schibarea la fata a Domnului

8.30 Utrenia si Acatist

10.00 Sfânta Liturghie

08/08 Duminica

8.30 Utrenia si Acatist

10.00 Sfânta Liturghie

​15/08 Duminica Adormirea Maicii Domnului

8.30 Utrenia si Acatist

10.00 Sfânta Liturghie

22/08 Duminica

8.30 Utrenia si Acatist

10.00 Sfânta Liturghie

29/08 Duminica Taierea capului Sf Ioan Botezatorul

8.30 Utrenia si Acatist

10.00 Sfânta Liturghie

Credința lucrătoare

Contribuie la schimbare

Fericirea este o alegere de fiecare zi

Bienestar.png

Omul nu poate fi fericit dacă nu vrea să fie, și nu poate fi fericit, dacă nu ştie cum trebuie să fie, iar ceea ce trebuie să fim nu poate să fie altceva decât ceea ce ne-a arătat Hristos: jertfa pentru bine şi slujirea aproapelui. „Îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea şi după curăţia mâinilor mele îmi va răsplăti mie” (Psalmi 17, 23), spune psalmistul David, de unde înţelegem că Dumnezeu nu ne dă la întâmplare şi nicidecum după mişcarea stelelor, după cum li se pare unor naivi care citesc mereu zodiacul şi horoscopul, ci ceea ce ne dă Dumnezeu este în funcţie de curăţia noastră şi de dreptatea pe care o lucrăm. 

Astfel, mulţi ne întindem după nişte roade pe care nu le ajungem, pe când scara pe care trebuie să urcăm până la ele trebuie să fie alcătuită din virtuți pe care trebuie să le lucrăm.

Păcatele nu se povestesc, ci se spovedesc

Să nu ne închipuim că dacă vine cineva la spovedit și-și spune păcatele trebuie neapărat să i se ierte pentru că le-a mărturisit. Dacă rămâne în ele, și sunt destui care rămân în ele, aceia nu pot primi iertare de la Dumnezeu, de la oamenii lui Dumnezeu, de la preoții rânduiți să dea iertare de păcate.

Păcatele nu se povestesc, ci se spovedesc. Să nu vă spuneți păcatele oamenilor care nu le pot purta!

Așa cum în lumea aceasta sunt corpuri solide, corpuri lichide și corpuri gazoase, adică materia se arată în trei chipuri: solid, lichid și gazos, adică cum e pământul, cum e apa și cum e aerul, tot așa și păcatele au trei forme de existență. Se arată în trei feluri. Cum? În gând, în cuvânt și în faptă.

Antim Ivireanul are o predică în care spune că sunt păcate care se fac din rea voință, sunt păcate care se fac din neputință și sunt păcate care se fac din neștiință. Și zice el, că se iartă păcatele din neștiință și din neputință, dar nu se iartă păcatele din rea voință.

(Arhimandritul Teofil Părăian, Veniți de luați bucurie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2001, p. 104)

Domnul ne cere să-I dăruim toată inima noastră

1.1.jpg

Precum submarinul este înconjurat de miliarde de picături de apă, dar nici măcar una nu poate pătrunde înăuntru, tot așa și inima în care prin harul lui Dumnezeu s-a sălășluit mintea este cu desăvârșire închisă oricărei energii străine. Aceasta este starea trezviei desăvârșite de care se învrednicesc cei ce cheamă neîncetat Numele cel sfânt al lui Iisus Hristos.

Neîncetata chemare a Numelui Domnului ne ajută să împlinim porunca de a-L iubi din toată inima noastră. Domnul ne cere să-I dăruim toată inima noastră, pentru că dorește să-i împărtășească viața Lui. Dacă o păzim de tot lucrul străin, atunci ea va fi în întregime a Domnului, iar El va veni și Se va sălășlui într‑însa.

(Arhimandritul Zaharia Zaharou, Merinde pentru monahi, Editura Nicodim Caligraful, Putna, 2013, p. 152)

10 lucruri de știut despre spovedanie

_sites_default_files_styles_media-artico

Iată câteva dintre sfaturile pe care este bine să le urmăm atunci când mergem la spovedanie, mai ales dacă este Prima Spovedanie, sau una după multă vreme.
1.      Citeste un ghid de spovedanie sau Vorbeşte cu Părintele duhovnic
2.      Citeşte rugăciunile pentru Spovedanie. Mărturisirea este un exerciţiu spiritual complex, care merge la rădăcinile căderilor noastre spirituale.
3.      Meditează asupra păcatelor tale. O perioadă de bilanţ interior, de gândire retrospectivă şi anticipativă asupra vieţii noastre, amintirea vieţii de păcat şi hotărârea de a abandona vechea viaţă, un clasament interior al căderilor noastre, de la păcatele mici până la cele omorâtoare de suflet, sunt necesare înainte de vorbirea cu Dumnezeu.
4.      Să ai o inimă plină de regret. Apropierea de scaunul Spovedaniei înseamnă un pas spre Dumnezeu.
5.      Fii concis. În timpul spovedaniei, toate păcatele trebuie descrise pe scurt, fără a apela la circumstanţe şi amintiri colaterale, sau în amănunte particulare.
6.      Fii clar. Nu încerca să eufemizezi sau să spui unui păcat altfel decât se numeşte el.
7.      Spovedeşte-te complet. Este important să spui toate păcatele, fără a ascunde ceva.
8.      Primeşte canonul cu credincioşie şi împlineşte-l. Epitimia sau canonul nu este nicidecum o pedeapsă pentru păcat, ci un medicament care alinează durerea şi vindecă rănile interioare ale sufletului.
9.      Spovedania este un nou început. Păcatele mărturisite sunt iertate de Dumnezeu, dar rănile pe care le-au cauzat sufletului rămân în suflet. Ele trebuie vindecate prin rugăciune şi canon, dar şi printr-o prezenţă ritmică şi atentă la scaunul de spovedanie, pentru a eradica rădăcinile şi prilejurile de păcatuire.
10.  Spovedania este o realitate care trebuie repetată frecvent. Pentru a curăţa sistematic sufletul şi pentru a creşte spiritual, omul are nevoie de Spovedanie, cum are nevoie de spălarea trupului, de întâlnirea cu Dumnezeu şi de un bilanţ interior al sufletului.